Μήνυμα Προέδρου

Με αίσθημα ευθύνης αλλά και ικανοποίησης ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου


Στόχος της Ιστοσελίδας μας είναι η αποτελεσματική ενημέρωση των μελών της ΑΕΑΚ, αλλά και οποιωνδήποτε φίλων που σχετίζονται μαζί μας λειτουργώντας έτσι ως γέφυρα επικοινωνίας. Η δημιουργία του διαδικτυακού μας τόπου αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων που έχει δημιουργήσει η ραγδαία πρόοδος και εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής.


Η Ιστοσελίδα μας θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Μέλη μας, τις Δραστηριότητες και τις Εκδηλώσεις, καθώς επίσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ΑΕΑΚ.


Καλωσορίζουμε λοιπόν όλους στην ιστοσελίδα μας και ευχόμαστε να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση σας.

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 808962

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Oδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Email

cypol.sports@gmail.com