Επίσημη Ιστοσελίδα της

Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

Πατήστε στον Σύνδεσμο πιο κάτω για να μεταβείτε στο καταστατικό της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

Επίσημη Ιστοσελίδα

Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

Πατήστε στον Σύνδεσμο πιο κάτω για να προμηθευτείτε με την Αίτηση Εγγραφής στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Οι Σκοποί και Επιδιώξεις της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου 

σε διάφορα θέματα που αφορούν όλα τα μέλη της

thin

Τελευταία Νέα & Ανακοινώσεις της ΑΕΑΚ

Γνωριμία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στη σελίδα με το μήνυμα του Προέδρου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου....

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στη σελίδα του καταστατικού της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου...

Σκοποί και Επιδιώξεις

Σκοπός της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών είναι η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών στην Κύπρο και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Κρατών της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. .../πατήστε για περισσότερα>>>

Εγγραφείτε στην Α.Ε.Α.Κ.

Γίνε και συ μέλος της οικογένειας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου. Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο και μεταβείτε στην σελίδα με την Αίτηση Εγγραφής και τα απαραίτητα έντυπα για τραπεζική εντολή.

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 808962

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Oδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Email

cypol.sports@gmail.com