Σκοπός & Επιδιώξεις

Σκοπός της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών είναι η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών στην Κύπρο και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Κρατών της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.


Μέσα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης αποτελούν οι αθλητικοί αγώνες και τα πρωταθλήματα που θα διοργανώνει στον Κυπριακό χώρο, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο γενικά και μεταξύ των Αστυνομιών τόσο των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και διεθνώς, διαλέξεις, προβολές ταινιών κλπ. Επίσης η δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών ομάδων και τμημάτων όλων ανεξαιρέτως των Ολυμπιακών και άλλων αθλημάτων.Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 808962

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Oδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Email

cypol.sports@gmail.com